Programma Open Kloosterdag 2017 in Huijbergen

In het weekend van 10 – 11 juni staan er in Nederland volgens de laatste gegevens veertig kloosters open, niet zozeer om de binnenkant van de gebouwen te laten zien maar vooral de binnenkant van het leven, de inspiratie. De eenvoud en dienstbaarheid van de broeders is geïnspireerd door Franciscus van Assisi.
Tegen het einde van zijn leven schreef deze bijzondere mens een lied op de natuur waar hij zich zo nauw mee verbonden voelde dat hij alles broeder of zuster noemde. Aan dit lied dat ook bekend staat als het “Zonnelied” en na 800 jaar nog steeds iets te zeggen heeft, willen we graag veel aandacht geven.In het museum is een speciale tentoonstelling met schilderijen van Evelien Amersfoort en foto’s van Wendy van Velsen.
Wie meer wil weten van de achtergronden en de inhoud van dit lied kan zaterdag en zondag na de middag terecht bij Hans van Sevenhoven en Hettie van Delden in de ontvangstzaal van het broederhuis Sint Marie.
Naast de onderstaande activiteiten bent u vrij een wandeling te maken in de tuin of in gesprek te gaan met een van de broeders.
Datum
Plaats
Tijd
Activiteit
Door
Zaterdag

10 juni

Museum 13.00 Tentoonstelling:
“Het Zonnelied”
Film:
“Broeder Zon en Zuster Maan”

Evelien Apeldoorn en
Wendy van Velsen

Broederhuis Sint Marie 13.00 Inloop met koffie en Thee
Ontvangstzaal 13.30-14.00


15.30- 16.00

Inleiding op het Zonnelied
Idem

Hans Sevenhoven en
Hettie van Delden

Kapel 16.30- 17.00 Vesperdienst Custodie Bergen op Zoom en omgeving
Zondag

10 juni

Kapel 9.30 Eucharistie Broeders van S.M.
Recreatiezaal 10.30 Ontmoeting met
koffie of thee
Broeders van S.M.
Museum 11.00 Tentoonstelling:
“Het Zonnelied”
Film:
“Broeder Zon en Zuster Maan”
Idem
Ontvangstzaal 13.30- 14.00


15.30- 16.00

Inleiding op het Zonnelied
Idem

Hans Sevenhoven en
Hettie van Delden

Kapel 16.30 Vesperdienst Broeders van S.M.