In zijn apostolische brief van 21 november 2014 heeft Paus Franciscus enkele gedachten over dit Jaar ontvouwd:Pope

Ik verwacht van jullie ook nog wat ik aan alle leden van de Kerk vraag: hou je niet langer met jezelf bezig, maar ga naar de mensen toe die het gevoel hebben dat ze er niet meer bijhoren. “Trekt heel de wereld door”, dit waren de laatste woorden die Jezus tot zijn leerlingen richtte en die ons vandaag nog altijd interpelleren (vgl. Mc.16,15). Een hele mensheid staat te wachten: mensen die alle hoop verloren hebben, families in moeilijkheden, verwaarloosde kinderen, jongeren aan wie men elke vorm van toekomst ontzegt, zieken en bejaarden waar niemand naar omziet, rijke mensen die verzadigd zijn met goederen en met een leegte in het hart achterblijven, mannen en vrouwen op zoek naar zin in hun leven, dorstend naar het goddelijke…

Plooi niet op jezelf terug, laat je niet verlammen door het gekibbel onder huisgenoten, blijf niet de gevangene van je eigen problemen. Dit soort moeilijkheden vindt makkelijk een oplossing wanneer je naar buiten treedt om anderen te helpen bij het oplossen van hun problemen en zo goed nieuws brengt. Leven zal je vinden door leven te geven, hoop door hoop aan te reiken, liefde door te beminnen.

Van jullie verwacht ik concrete gebaren: onthaal van vluchtelingen; nauwe verbondenheid met de armen; creativiteit in de catechese, de verkondiging van het Evangelie, de inwijding in het gebedsleven. Ik zie daarom uit naar flexibeler structuren, naar een herbestemming van grote gebouwen ten gunste van werken die beter beantwoorden aan de actuele eisen van de evangelisatie en de caritas, werken aangepast aan de nieuwe noden.

We willen tijdens de Open Kloosterdag de kernen van evangelisch leven onder de aandacht brengen, die binnen de spirituele traditie van onze orden of congregaties steeds centraal hebben gestaan en nog steeds staan. Wat heeft onze voorgangers (v/m) bewogen en wat beweegt ons nu? Het gaat hierbij tevens om een vernieuwde herbronning vanuit het perspectief van de eenvoud, waarmee ook Paus Franciscus sedert zijn aantreden de harten van velen binnen én buiten onze kerk heeft veroverd.