Het hele jaar 2018 zullen de Nederlandse bisschoppen – verenigd met alle katholieken in de bisdommen – elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen vragen alle katholieken te bidden voor de vrede; dat God deze zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Meer informatie vindt u ook op de website van de kerkprovincie: www.rkkerk.nl

9 april:
De broeders doen ook mee.
In de kapel van het broederhuis Sint Marie te Huijbergen zullen er om 17.00 uur in de kapel van het klooster speciale Mariavespers zijn waarin het rozenkransgebed verweven is. De vespers staan – zoals altijd – open voor iedereen.

Er is een lijst opgesteld van dagen waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden kan worden. Telkens is er in een van de bisdommen een speciale viering waar gelovigen kunnen samenkomen om te bidden. Ook voor de religieuzen in Nederland is er een speciale dag aangewezen en wel 9 april, als het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer zal worden gevierd.