Onze relatie met de eeuwige

 Onze Relatie met de eeuwige Onze wereld verandert. In alle opzichten en in een tempo dat ons beangstigen kan. Op materieel zowel als geestelijk terrein: op het gebied van ecologie, klimaat, mentaliteit. Geen enkel facet van ons bestaan blijkt ongemoeid te blijven....

Relatie tussen mens en aarde

  Relatie tussen mens en aarde De relatie tussen mens en aardeWe onderzoeken onze relatie met de aarde. We maken contact met de grond waarop we staan. Onze ogen gaan open voor wat er leeft in en op de bodem onder onze voeten. Scherpen onze waarneming aan de wonderen...

Niets en niemand ben ik meer

Niets en niemand ben ik meer; keek uit naar mededogen: niets; wachtte op troost: niemand. In duister gedompeld zoek ik jou. Toch wil ik niet geloven dat Jij niet van mij weet, mij vergeet. In duister gedompeld zoek ik jou. Ik roep om deernis: wil mij warmen in jouw...

Heer ontferm U

… “Gij hebt behagen in oprechtheid, Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hysop dat ik rein wordt, was mij dat ik witter wordt dan sneeuw. Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken, geef mijn gekastijde lichaam nieuwe...