Vesperviering “Waarnemen”

W A A R N E M E N “Waarnemen”, het klinkt actiever dan het is. Is er niet eerder sprake van ontvangen dan van nemen?Wat we zien, horen of voelen zijn indrukken die we krijgen. Hoe kunnen we voorkomen dat we ons vergrijpen aan wat we waarnemen, en meer...

Vesperviering “Sta op”

Opstaan “Sta op” Na een nacht te hebben geslapen staan we op en beginnen aan een nieuwe dag. Na een mislukking of een fout staan we op en beginnen opnieuw. Maar verdriet, vermoeidheid en schaamte laat je niet zomaar achter, met eigen energie kom je niet...

Vesperviering “Luisteren”

L U I S T E R E N   Naar iemand luisteren is een uitnodiging bij je binnen te komen Iemand kan naar je luisteren en je voelt dat je verhaal daar binnen mag komen, je wordt serieus genomen. Je stem en je verhaal roepen geen irritatie, geen weerstand op. De ander...

Vesperviering “ZIEN”

Z I E N Hij zag dat het zeer goed was Ik maak me zorgen dat sommigen van jullie Jezus nog steedsniet echt één-op-één hebben ontmoet, jij en Jezus alleen (…)Totdat je Jezus kunt horen in de stilte van je eigen hart, zul je niet in staat zijnom Hem te horen...

Vredelievend

Vredelievend Mensen kennen veel manieren om elkaar vrede te wensen,een woord, een gebaar waarmee we te kennen geven:Ik waardeer je, wees niet bang,vertrouw me, ik ben veilig voor je. De manier waarop we met onze kwetsbaarheid omgaankan bepalend zijn voor een...