Vesperviering “Luisteren”

L U I S T E R E N    Door te luisteren nodigt iemand je uit om binnen te komenen luisterend maakt hij ook jou innerlijk ruim Iemand kan naar je luisteren en je voelt dat je verhaal daar binnen mag komen, je ervaring of inzicht wordt serieus genomen. Je stem en je...

Vesperviering “ZIEN”

Z I E N Hij zag dat het zeer goed was Ik maak me zorgen dat sommigen van jullie Jezus nog steedsniet echt één-op-één hebben ontmoet, jij en Jezus alleen (…)Totdat je Jezus kunt horen in de stilte van je eigen hart, zul je niet in staat zijnom Hem te horen...

Vredelievend

Vredelievend Mensen kennen veel manieren om elkaar vrede te wensen,een woord, een gebaar waarmee we te kennen geven:Ik waardeer je, wees niet bang,vertrouw me, ik ben veilig voor je. De manier waarop we met onze kwetsbaarheid omgaankan bepalend zijn voor een...

Vesperviering: “Onze broeder Franciscus”

Franciscus van Assisi (1181-1226) volgde zijn ambities en kwam onderweg God als de Allerhoogste tegen. Na een periode van verwarring leerde hij Hem kennen als een God die uit liefde mensen kwetsbaar nabij wil zijn. Kwetsbaar als Jezus zelf, zo werd hij en leerde...