Conferentiecentrum Bovendonk

In een schrijven van 16 april nodigt Mgr. J.W.M. Liesen de religieuzen met hun vrienden en betrokkenen uit voor een gezamenlijke viering op 22 mei. Hij schrijft:
In het kader van dit Jaar van het Godgewijde Leven wil ik u uitnodigen voor een ‘Dag voor de religieuzen’ van en in ons bisdom van Breda. Deze dag wordt gehouden op [highlight color=”eg. yellow, black”]vrijdag 22 mei 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur [/highlight]op conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.
Ik wil u vragen de uitnodiging te delen, zowel met uw broeders en zusters van uw congregatie of orde, als met medewerkers in uw klooster en ‘vrienden’ van, ‘betrokkenen’ bij uw klooster. Van harte is een ieder uitgenodigd.  Ik hoop velen van u op 22 mei te ontmoeten.”

 PROGRAMMA ‘DAG VOOR DE RELIGIEUZEN’ 22 mei 2015

[highlight color=”eg. yellow, black”]Opgave graag voor 13 mei a.s. via[/highlight]

E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

 • 10.00 uur        Inloop met koffie en thee bij de bibliotheek.
 • 10.30 uur        Opening en verwelkoming en inleiding door Mgr. Liesen in de bibliotheek.
 • 10.45 uur        Verleden: dankbaarheid; Herleven hoe het in het verleden ging. Peter Vermaat vertelt over het leven van Antonius van Padua.
 • 11.15 uur         Tijd voor getuigenissen over met dankbaarheid terugkijken.
 • 12.15 uur         Middaggebed in kapel
 • 12.30 uur        Maaltijd in de refter
 • 13.30 uur        Heden: vertrouwen; Hoe krijgt religieus leven nu gestalte? Schets van de buitenkant van het religieus leven in het bisdom van Breda door drs. Vincent Schoenmakers. Persoonlijke verhalen als impuls van enkele religieuzen over de binnenkant: Hoe beleef je het religieus zijn op de dag van vandaag?
 • 14.30 uur        Koffie en thee
 •  15.00 uur       Toekomst: hoopvol; In groepen aan de slag met citaten van Paus Franciscus over religieus leven. Vanuit dit gesprek een voorbede formuleren.
 •  16.00 uur        Eucharistie
 • 17.00 uur        Vertrek