Marcus Jubile2015 (27) (704 x 528)Onder het motto ‘Van Lamswaarde tot eerwaarde”¬† vierde de broedergemeenschap van Sint Marie het diamanten jubileum van broeder Marcus de Deijn. Dankbaarheid voor zijn jarenlange dienstbaarheid kwam niet alleen tot uiting in de liturgische vieringen maar ook tijdens het samenzijn met zijn medebroeders en later bij de familiebijeenkomst. Meer dan dertig jaar (1956-1989) was hij als begeleider nauw betrokken bij het wel en wee van de interne leerlingen van Sint Marie te Huijbergen, en bij de persoonlijke ontwikkeling van de internen op het convict in de Oranje Boomstraat te Breda (1962-1973). Op een speelse en broederlijke wijze verkregen ook zijn pastorale inzet voor bejaarden en zieken in Huijbergen alsook zijn betekenis voor de broedergemeenschap een oprechte en wel verdiMarcus Jubile2015a (18) (704 x 528)ende¬† waardering.

Dankbaarheid voor de rol van ouders en familieleden overheerste ook het familiefeest dat enkel dagen later met grote belangstelling werd gevierd. De grootse en tevens diepste dankbetuiging ging overigens uit naar onze scheppende God die zijn liefde geeft om door te geven aan elkaar.

Marcus Jubile2015a (33) (704 x 528)