Met het onze Vader uitzien naar verlossing

Franck Ploum

Advent is de tijd van verwachten en verlangen. De liturgische teksten ademen een sfeer van belofte en toekomst. We zien uit naar zijn komst: Jezus Messias, ook wel “verlosser”

genoemd. Maar dat begrip “verlosser” of “verlossing” is niet eenvoudig. Het roept makkelijk verwarring op en vragen als:

Komt onze verlossing dan alleen van buitenaf?
Hoeven we daar niets voor te doen?
Waarvan of waardoor worden we verlost?

Vanuit het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde en dat wij kennen als het ‘Onze Vader’, onderzoeken we het begrip verlossing en verbinden het met ons eigen leven, deze wereld en het verwachtingsvol uitzien naar de komst van de mens die omringd wordt met vele namen en eretitels, waaronder ‘verlosser’.

Zondag 10 december
in het Broederhuis Sint  Marie te Huijbergen
van 9.30 tot 15.15
voor €15.00 per zondag
aanmelden per mail gencur@abcfh.nl
of receptie Sint Marie (0164-642650)