zondag 2 april

Franck Ploum, (theoloog, bestuursondersteuner en voorganger) brengt ons binnen in een van de oergebeden van de christelijke kerken, het Onze Vader . Twee van de vier evangelisten hebben het opgenomen in hun schrijven over Jezus Messias. Hij geeft het door aan zijn leerlingen: “zo moet je bidden”.

Dit christelijk gebed dat ons is overgeleverd vanuit de Joodse traditie en ook in zijn vorm en inhoud door en door joods is, dragen christenen met zich mee, als kern van hun gelovig mens-zijn.

Programma- opzet

Na de eucharistieviering gaan we aan de slag met onze eigen beleving en gedachten bij en over het Onze Vader. Beelden helpen ons om op het spoor te komen van wat wij zelf nu precies bijzonder vinden aan dit gebed. We staan stil bij vragen als ‘hoe heb ik het gebed leren kennen?, Welke rol speelt het in mijn leven?, Wanneer was het gebed belangrijk voor mij of juist helemaal niet? Welke woorden raken mij het meest?

Na de lunch volgt er enige achtergrond bij het Onze Vader, waarna we nader ingaan op de betekenis van de zinnen: “breng ons niet in beproeving” en “verlos ons van het kwade”.

[table “4” not found /]

De kosten, warme maaltijd inbegrepen, bedragen € 15.00 per zondag.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.abcfh.nl ,
bij  de receptie van Sint Marie no. 0164-642650 of per mail gencur@abcfh.nl.