“Vreemdelingen” in gesprek

Huijbergen 10 tot 12 november


Onder de beminnelijke leiding van Kees van der Ham werden ervaring, vragen en inzichten gedeeld over “Vreemdeling zijn”. Het overlijden van een beminde, een ingrijpende ziekte of een onverwacht ontslag, kunnen iemand het gevoel geven in een andere wereld terecht gekomen te zijn. Hoe kun je in deze ingrijpend gewijzigde situaties opnieuw kennis maken met jezelf?


Enkele al meerdere jaren in Nederland werkzame Indonesische religieuzen deelden hun ervaring. De drie geloften die voor alle religieuzen richtinggevend zijn voor hun wijze van leven en werken blijken inspiratie en kracht te kunnen geven. Wat te doen op momenten dat de mensen in je omgeving niet zijn zoals jij hen graag zou zien, op momenten dat je zelf niet kun zijn zoals je jezelf graag zou zien?


Juist dan kan het heel belangrijk zijn om jezelf niet af te sluiten maar juist met een open oor (gehoorzaamheid), een open hand (armoede), en een open hart (zuiverheid) ontvankelijk te blijven voor nieuwe kansen. Uit ervaring weten we dat deze openheid je kwetsbaar maakt voor miskenning en wantrouwen, de ervaring leert ook dat wanneer je jezelf veilig gedragen mag weten door een onverdiende en onuitsprekelijke liefde, dat je dan aan wie of wat nieuw en vreemd, of zelfs ongewenst, toch gastvrijheid kunt bewijzen.