Naar U gaat mijn verlangen

De weg naar kerstmis, onze groei naar menswording, is een weg van verlangen. Dat verlangen ligt diep in ons verborgen als een stuwende kracht. Het verlangen nodigt ons uit om ons mens-zijn te oriënteren op wat komen gaat. Dat is een wordingsproces, een steeds weer opnieuw geboren worden.

Tijdens dit retraiteweekend staan we bij ons eigen leven in het licht van kerstmis, dit doen we aan de hand van tekst, bezinning en het leven van Franciscus.

Ingrediënten
Inleidingen, het gebed van de broeders, onderlinge uitwisseling (geen discussie!). Verder is er ruimte om stil te zijn, te wandelen en elkaar te ontmoeten. Ook is er mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te hebben met een van de begeleiders.

Begeleiding door
Franck Ploum, theoloog en retraitebegeleider
Br. Bram, broeder van Huijbergen, voormalig Algemeen Overste en retraitebegeleider

Data
Vrijdag 21 december – zondag 23 december 2018
(aankomst 16.00 uur – vertrek 15.00 uur)

Locatie
Broederhuis Ste.-Marie, Boomstraat 7, Huijbergen

Kosten
€190,-  (incl. verblijf en maaltijden)

Aanmelden en informatie
U kunt zich tot uiterlijk 15 december aanmelden
via onderstaande mailadressen of onderstaand telefoonnummers

Receptie broederhuis  0164 – 642650
franck@abcfh.nl  06-48713792
bram@abcfh.nl