Dank zij de samenwerking van Broeders van Huijbergen (CFH) met vooral het Archiefbureau Ruerd de Vries, metamorfoze, het Zeeuwsarchief en het West-Brabants Archief konden de meer dan 2700 oude kwetsbare documenten van het Wilhelmietenarchief, na geconserveerd te zijn in het Zeeuwsarchief te Middelburg daar ook gedigitaliseerd worden. Het West-Brabant Archief kreeg de verantwoordelijkheid voor het verdere behoud en het toegankelijk maken van dit archief. Maandag 18 december waren alle samenwerkende partijen, waaronder ook de Parochie De Bron, het BHIC en het stadsarchief Breda aanwezig in Bergen op Zoom, om officieel toegang te krijgen tot de digitale versie van het archief via www.westbrabantsarchief.nl

De inzet van broeder Yulius Schrijvers  die meer die dertig jaar gewerkt heeft aan de transcripties en hertalingen van de oud-Nederlandse documenten, van broeder Salvator Mekke die met een zeldzame nauwkeurigheid de Franse handschriften transcribeerde en vertaalde en van dhr. Piet van Arendonk die met een evengrote zorgvuldigheid de Latijns documenten transcribeerde en vertaalde zullen pas echt vrucht dragen als ook deze transcripties en  vertalingen gekoppeld zijn aan de beschrijvingen. Pas dan kan iedereen toegang krijgen tot belangrijke bronnen voor de geschiedenis van Zuid West-Brabant in de periode 1315-1847.