Al enkele jaren beleven de broeders van de communiteit Ste. Marie hun dienstbaarheid o.a. in hun zorg voor een gastenverblijf. Het volgende overzicht geeft een beeld van de activiteiten in het jaar 2015.

Er waren 75 gasten (alleen of met tweeën) die meerder dagen voor rust, bezinning en stilte bij ons waren.Ook dit jaar waren er diverse groeperingen die graag gebruik maakten van de accommodatie op Ste. Marie zoals:
Floreren voor Pelgrims, een nationale bezinningsgroep, tweemaal een Kloosterweekend, Broeders uit Voorhout en Zusters uit Amersfoort voor hun retraite; Kitov, Christelijke woon- en leefgemeenschap uit Utrecht; de Franciscaanse Keerdagen, Custodiedagen uit Bergen op Zoom en omgeving, en gedurende enkele dagen een cursus kantklossen onder leiding van Marian Muller.

Andere groeperingen maakten één dag gebruik van de zalen voor een bezinningsdag:
Jaarlijkse Emeriti-dag van het Bisdom Breda, Nederlandse Genootschap van Sint Jacob voor pelgrims; Kinderpelgrimage Zuid-Westhoek; Bezinningsdagen diaconie pastorale teams uit Etten-Leur en Mariaparochie B.O.Z.

Ook andere activiteiten zoals:
tweemaal een cursus reanimatie afd. EHBO Huijbergen en omgeving, scouts uit België voor overnachting; twee tot driemaal in de week zijn er computercursussen voor gehandicapten, zieken en bejaarden; huiskamerproject op de donderdagmiddag; ontspanningsmiddagen georganiseerd door KBO, de Zonnebloem en de Dorpscoöperatie Huijbergen; bestuursvergadering van Fravino, KBO, Vraag en Aanbod, Het Getij, 750 jaar Huijbergen, Avondwakegroep; het Gemengd koor Huijbergen jubileumviering, bijeenkomst voor de broedercongregaties HUMO; enkele middagen ontvangst van museumbezoekers voor koffie en afronding, eenmaal met een lunch.
En vanwege de tijdelijke sluiting van het gemeenschapshuis vonden ook de bridgeclub van Br. Eymard bij sluiting van de Kloek het Gezelligheidskoor “Toontje hoger, toontje lager” voor hun repetities.Marcus Jubile2015 (17)
Ontvangst van familieleden bij de begrafenis van een overleden medebroeder.

De reacties van onze gasten zijn positief, voor velen is hun verblijf in onze gemeenschap een weldaad èn spreken de vieringen in onze kapel hen bijzonder aan! De broeders –ieder op zijn terrein en met zijn kwaliteiten- proberen  samen de schouders te zetten onder het gastenverblijf, samen hebben we nog heel wat in huis! Zo zijn we ook als ouder wordende religieuze gemeenschap dienstbaar voor kerk en maatschappij.