Op 14 jlogo jaar Reluni staan de deuren van het Broederhuis Sint Marie in Huijbergen weer open voor vrienden en belangstellenden. Maar we willen het niet bij nostalgische herinneringen laten, integendeel. Naast een dankbaar terug zien naar het verleden willen we ook realistisch open staan voor zowel hoopgevende als zorgwekkende ontwikkelingen in onze huidige samenleving en geloofsgemeenschappen. Velen van ons beperken zich niet tot een open houding alleen, maar blijven zich ook daadwerkelijk inzetten voor een menswaardige samenleving nu en in de toekomst. We zouden het op prijs stellen wanneer we naast het delen van verhalen ook onze betrokkenheid met kerk en samenleving  kunnen delen, en elkaar daarin bevestigen. Het programma van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

Onder begeleiding van de dagvoorzitter Jos van Genugten willen dit gaan beleven in het volgende programma.
09.30    Eucharistieviering in de kapel
10.30    Koffie/thee pauze
11.00    Inleiding op de dag, welkomstwoordje en tijd voor ontmoeting,
12.30    Lunch wordt aangeboden
13.30   –    15.00    groepsproces
15.00    Koffie/thee pauze
16.00    Sluiting met een vesperviering

De namen en adressen van veel voormalige medebroeders zijn ons bekend, maar van hen die tijdens hun opleiding (noviciaat en juvenaat) een andere levenswijze kozen zijn weinig gegevens bewaard gebleven. Mocht u een adres van oude bekenden door willen geven dan stellen we dat erg op prijs.
Via het onderstaande contactformulier kunt u informatie doorgeven en/of laten weten dat u aanwezig wilt zijn bij deze, naar we hopen, inspirerende ontmoetingsdag.
Contact_us
[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]