Na de opening met een plechtige Vesperdienst op zondag 11 september, waarin Mgr. Van den Hende ons voorging en een woord van bezinning en bemoediging sprak, is van 12 tot 17 september in Huijbergen het algemeen kapittel gehouden.

Veertien vertegenwoordigers van de provincies Nederland, Brazilië en Indonesië met de drie aftredende leden van het algemeen bestuur hebben zich beraden op het toekomstige beleid van de congregatie.

Dank zij de assistentie van twee vaardige tolken, een ervaren gespreksleider en een deskundig notulist kon het beleid van de afgelopen bestuursperiode worden geëvalueerd en het nieuwe beleid in een nieuwe bestuurstructuur worden uitgestippeld.

Het algemeen bestuur zal de eerste jaren nog in Nederland verblijven en de bestuurlijke taken van de Nederlandse provincie overnemen.

Aangaande de toekomst van de communiteit Sint Marie is gekozen voor openheid naar andere belanghebbende instanties. Behalve evalueren en plannen maken voor de toekomst, gaf het kapittel ook alle gelegenheid om onze onderlinge broederschap te vieren op de gezamenlijke gebedsmomenten, maar zeker ook tijdens de vele ontspannende momenten van de afgelopen week.

Als leden van het nieuwe algemeen bestuur werden de broeders Bram Hommel, Thomas Bone, Eduard Quint, en Rafael Donatus gekozen.
Dat de zegen van de liefdevolle God hen steeds mag vergezellen.