Omdat Jij het bent beloof ik je …

Op 15 augustus beloven vier broeders dat zij heel hun leven zichzelf in dienst willen stellen van Gods Rijk. Onder invloed van zijn liefde willen zij in hun leven en dagelijks werk zo goed mogelijk proberen die dragende kracht zichtbaar te maken. Ze hebben alle vier...

Mededelingen no. 235

Het past ons om de Heer te prijzen voor het algemeen kapittel MTB/CFH dat van 18 tot 23 september 2017 in Huijbergen gehouden werd. Het verliep vlot in een broederlijke geest en op de laatste dag was de keuze van het nieuwe algemeen bestuur. Het nieuwe bestuur dat...

Een nieuw begin

Maandag 11 september 2017 begonnen 19 afgevaardigden uit Indonesië Nederland een Brasilië in Huijbergen met een algemeen kapittel  dat minstens elke zes jaar een keer gehouden moet worden. Evaluatie en beleidsplannen voor de toekomst vormen het grootste deel van de...

Waarom ben je hier?

Waarom ben je hier? Op zaterdag 22 juli kregen vier jonge mannen deze vraag te horen toen zij aangenomen werden als postulant in de kapel van het noviciaat te Jogyakarta. Deze openingsvraag van een oud ritueel wordt gevolgd door een vroom antwoord: “Wij vragen u...

Mededelingen december 2016

De kleine hoop Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, in de zon en de maan en de sterren aan de hemel en in ’t gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, en in...