Waarom ben je hier?

Op zaterdag 22 juli kregen vier jonge mannen deze vraag te horen toen zij aangenomen werden als postulant in de kapel van het noviciaat te Jogyakarta. Deze openingsvraag van een oud ritueel wordt gevolgd door een vroom antwoord: “Wij vragen u om opgenomen te mogen worden in de congregatie … om samen met deze broeders in de geest van Franciscus Gods bedoelingen met onze wereld werkelijkheid te laten worden”.

Maar dan volgen er drie vragen die je iedere dag persoonlijk raken.

“Ben je bereid om met lege handen verder te gaan omwille van Jezus?”

“Ben je bereid te leren jezelf en al wat je ter beschikking staat in te zetten voor hen die gebrek lijden?”

“Ben je bereid om vrij te worden van je eigen wil en voorkeur? ”

Als alle vragen beantwoord zijn met: “Dat wil ik” wordt de H. Schrift overhandigd met de woorden: “Als dat zo is, ontvang dan het H. Evangelie als belangrijkste basis voor je leven…”

 

 

 

 

 

Zij kozen voor een richting waarin we elkaar tot gids mogen zijn.