Het past ons om de Heer te prijzen voor het algemeen kapittel MTB/CFH dat van 18 tot 23 september 2017 in Huijbergen gehouden werd. Het verliep vlot in een broederlijke geest en op de laatste dag was de keuze van het nieuwe algemeen bestuur. Het nieuwe bestuur dat gekozen is voor de periode 2017 – 2023 is als volgt samengesteld:

 

Algemene Overste  – – – – – Br. Rafael Donatus, MTB
Vicaris – – – – – – – Br. Y.M. Vianney, MTB
Leden- – – – – – – Br. Thomas Bone, MTB
Br. Flavianus Ngardi, MTB
Br. Libertus Gosta, MTB

Overeenkomstig het thema van het algemeen kapittel in 2017  “Hoopvol op weg naar onze toekomst”, d.i. de toekomst van de broeders in Indonesië, Nederland en Brazilië, en om aan de daarmee samenhangende verwachtingen te kunnen voldoen en om het werk van het algemeen bestuur te bevorderen heeft het algemeen bestuur in haar eerste vergadering Br. Libertus Gosta, MTB aangewezen als secretaris en Br. Thomas, MTB als econoom van de Congregatie.
We bedanken broeder Bram als algemene overste en Broeder Eduard  die hun taak in dienst van de broeder gemeenschap hebben beëindigd. Zij zullen voortaan deel uitmaken van de communiteit Sint Marie.
Het huis op Boomstraat 28, waar tot nu toe het algemeen bestuur gehuisvest was, zal voorlopig gebruikt worden voor administratieve aangelegenheden.
Om een goede band te behouden en de communicatie tussen de broeders in Nederland, Brazilië en Indonesië te bevorderen zal broeder Thomas in Nederland verblijven, daar zijn hoofdtaak als econoom uitoefenen, en als econoom regelmatig Indonesië bezoeken om deel te nemen aan de vergaderingen van het AB.
De algemene overste broeder Rafael zal half oktober terug keren naar Indonesië en wonen in de communiteit van het algemeen bestuur in Sepakat – Pontianak.

 Nederland

Nadat de leden van de communiteit hun stem hadden uitgebracht voor de keuze van een nieuw bestuur voor de communiteit van Sint Marie is het volgende bestuur gevormd:

Overste van de communiteit – – – – – – Br. Marcus de Deijn
Vervanger – – – –  Br. Jos van Arendonk
Leden- – – – – – – -Br. Thomas Bone
Br. Andre Eijkhoudt

Het algemeen kapittel heeft het voorstel om de naam van de stichting De Opvoeding- en Onderwijsstichting Sint Marie Huijbergen te wijzigen in Stichting Broeders van Huijbergen, aangenomen en het proces voor de wijziging van de statuten is in gang gezet.

Brazilië

Omtrent de gezondheid van de broeders in Brazilië zijn er geen speciale berichten. Tijdelijk verbleven er twee broeders in Nederland en waren er slechts drie in Cáceres. Br. Gummarus die een stent ingeplant kreeg voor hij naar Nederland kon vertrekken, heeft na enkele onderzoeken van de cardioloog te horen gekregen dat hij geen verdere behandeling meer hoeft te ondergaan.
Volgens plan zal hij op 1 november 2017 Nederland verlaten en terugkeren naar Cacéres. Intussen heeft hij afscheid genomen van de communiteit Sint Marie en verblijft hij bij zijn zus.

Wanneer broeder Mauricio terug gaat naar Brazilië is nog moeilijk te bepalen. Na een onderzoek in verband met de stoma in het ziekenhuis te Roosendaal volgt nog een onderzoek naar een probleem met de aderen. Deze onderzoeken zijn nog niet klaar. Aan de hand van de resultaten zal de cardioloog een oordeel vormen en adviseren of een verblijf in Nederland wenselijk is of dat hij veilig terug kan vliegen naar Brazilië.

 Indonesië

Algemeen kapittel
Na deelgenomen te hebben aan het algemeen kapittel van 18 – 23 september 2017, hebben de Indonesische kapittelleden onder leiding van broeder Thomas Bone, MTB en Br. Rafael, MTB van 28 September tot 5 Oktober 2017 een bedevaart gemaakt naar Assisi en Rome. Laten we hopen dat we door deze pelgrimage de geest en het leven van de H. Franciscus beter gaan kennen en verdiepen, want deze geest wordt ook beleefd door de broeders MTB. Zij gaan op 11 oktober terug naar Indonesië.

Gezondheid van de broeders
Tot nu toe is de gezondheid van al de broeders in Indonesië goed. Maar enige tijd geleden ontvingen we wel informatie dat broeder br. Beradus was opgenomen in het ziekenhuis Antonius te Pontianak. God zij dank is zijn gezondheid nu weer hersteld.

Nieuwbouw voor de “SMP Bruder” in Pontianak
Op 9 september 2017 is men begonnen met het slaan van de eerste paal en het zegenen van de bouwactiviteiten voor de SMP/MAVO van de broeders in Pontianak. De studenten van de SMP hebben een tijdelijk onderdak gevonden in het gebouw van de SMA Santo Paulus. We hopen dat de nieuwbouw zonder moeilijkheden mag verlopen en snel klaar mag zijn.

 Werkzaamheden in Pati
Op 16 september 2017 is de taak als hoofd van de SMP Kanisius Kelurga Pati van het voormalige hoofd overgedragen aan broeder Edesius, MTB. Proficiat, we hopen dat deze taak goed en deemoedig mag worden uitgevoerd.

Viering van het feest van de H. Franciscus van Asissi
Het feest van Vader Franciscus op 4 Oktober 2017 werd ook gevierd op alle plaatsen waar de broeders werkzaam zijn, en in samenwerking met andere franciscaanse mensen. We open dat deze gezamenlijk viering de verbondenheid van onze franciscaanse gemeenschappen mag verbeteren en versterken.

Vijf generaties bestuurders CFH / MTB