De kleine hoop

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel en
in ’t gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, en
in het hart van de mens, zegt God, dat het diepste is, en
het meest in het kind, dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen.
Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor een die tekort heeft het brood niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
De mensen zien toch hoe het er in de wereld vandaag toegaat en toch geloven ze dat het morgen allemaal beter zal gaan.
Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop
nooit als overbodig ervaren maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
(…)
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.
(Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912)

Dat het jaar 2017 voor ons allen een jaar van hoop mag worden

 Brazilië

Gezondheid van de broeders
Gelukkig gaat het, leeftijd en omstandigheden in aanmerking genomen, goed met de gezondheid van onze vijf broeders in Cáceres.

Overdracht ISM en Broederhuis
Zaterdag 10 december werden in Cáceres de Salesianen feestelijk verwelkomd en de Nederlandse broeders op grootse wijze bedankt door ongeveer 200 genodigden, waaronder de secretaris van onderwijszaken, de viceburgemeester, al het personeel met hun partners, 4 broeders, (Bertrand kon niet mee), vier afgevaardigden van de Salesianen, een orkestje van oud-leerlngen van São Gonçalo, Cuiabá, en verdere genodigden.
et menu waarop o.a. poffertjes, bitterballen met Brabantse worstenbroodjes en snert aangeboden werden, de perfecte organisatie en de goede sfeer zorgden er voor dat iedereen “stijf tevreden was”. Aldus een verslagje van broeders Mauritio.
Ook voor de overdracht van het huis en de resterende grond aan het Bisdom is overeenstemming bereikt. Eind januari of begin februari zal broeder Eduard naar Brazilië afreizen om getuige te zijn van deze belangrijke stappen.

Indonesië

Gezondheid van de broeders
Gezien onze informatie mogen we aannemen dat er momenteel geen broeders zijn met ernstige gezondheidsproblemen. Hopelijk mag dit ook in het komende jaar zo blijven

Broeder Thomas
Volgens plan zal broeder Thomas op donderdag 26 januari, na een werkbezoek van bijna vijf maanden aan Indonesië, weer arriveren in Nederland. Ondanks de winterse temperatuur mag hij een warm welkom verwachte.

Provinciaal kapittel
De Indonesische provincie houdt eind juni haar provinciaal kapittel. Dit kapittel, dat voorlopig het laatste provinciaal kapittel is, zal de Indonesische afgevaardigden voor het algemeen kapittel kiezen.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Ook in Nederland zijn er gelukkig geen ernstige zieken die bedlegerig zijn of verpleging behoeven. Wel zien we dat doctoren en ziekenhuizen steeds frequenter bezocht worden, hetzij voor een onderzoek of een dagbehandeling. Zo onderging broeder Victor onlangs een dotterbehandeling voor een betere doorbloeding van een grote teen. Maar ook voor Nederland mogen we zeggen dat, leeftijd en omstandigheden in aanmerking genomen, de broeders het gelukkig goed maken.

Wilhelmieten museum
De finale versie van de oprichtingsstatuten en de definitieve samenstelling van het bestuur kunnen in januari 2017 waarschijnlijk klaar zijn.

Dinsdag 24 januari zal de staf van ’t museum en hun medewerkers, samen met vertegenwoordigers van het Markiezenhof een bezoek brengen aan de afdeling van het Zeeuws Archief in Middelburg waar het Wilhelmietenarchief in behandeling is genomen. Het kan interessant zijn te zien hoe het archief daar door een deskundige behandeling op de toekomst wordt voorbereid.

Algemeen bestuur

Voorbereidingen Algemeen Kapittel 2017
Overeenkomstig de constituties art.97.2a-b, dat de wijze waarop het aantal deelnemers aan het kapittel bepaalt, heeft het algemeen bestuur het aantal N. vastgesteld op 6 (zes). Dit houdt in dat in Indonesië, Nederland en Brazilië per 6 eeuwig geprofeste broeders één afgevaardigde voor het algemeen kapittel kan worden gekozen. De overste van Cáceres, Sint Marie te Huijbergen en de provinciaal van Indonesië en de leden van het algemeen bestuur zullen ambtshalve deelnemen aan het kapittel.

N = 6 NL (21) IND (41) BRZ (5) AB (4)
Kapittelleden 4 + 1 7 + 1 1 + 1 4

 

Bestuursondersteuner 
De nieuwe Nederlandse situatie na het kapittel vraagt een speciale voorbereiding waarbij we, naast de juridische en administratieve ondersteuning van de KNR en het administratiebureau van Jan Reinen in Roosendaal, ook hulp nodig hebben van buiten de congregatie.  Na een eerste selectie door Rieken&Oomen heeft de selectiecommissie, bestaande uit dhr. Jan Reinen, Mw. Tiny Rieken, broeder Marcus en broeder Bram, op woensdag 21 december een keuze gemaakt uit vier kandidaten. Na referenties opgevraagd te hebben bij andere congregaties is de keuze gevallen op de heer Franck Ploum. Hij studeerde Theologie in Heerlen en Nijmegen en heeft een rijke pastorale en organisatorische ervaring opgebouwd. Vanaf 16 januari zal hij 24 uur per week in dienst zijn van het Algemeen Bestuur op Boomstraat 28. We hopen dat hij met zijn talenten en rijke ervaring een goede bijdragen kan leveren aan de voorbereiding van het toekomstige beleid en zo mogelijk na het kapittel ook voor een uitvoerende taak verantwoordelijkheid kan dragen.
Voor meer informatie over hem kunt u terecht op de website van het door hem opgerichte bureau Mamre http://www.bureaumamre.nl

Website www.abcfh.nl 
De website is hersteld en tevens voorzien van een opmaak die heel herkenbaar is gebleven maar met een groter lettertype en een iets rustiger uitstraling.

Tips
Wie belangstelling heeft voor ontwikkelingen in het katholiek onderwijs kan terecht op de website van de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs http://www.verus.nl