Maandag 11 september 2017 begonnen 19 afgevaardigden uit Indonesië Nederland een Brasilië in Huijbergen met een algemeen kapittel  dat minstens elke zes jaar een keer gehouden moet worden. Evaluatie en beleidsplannen voor de toekomst vormen het grootste deel van de voorbereiding en ook van de vergaderingen maar zekert zo belangrijk is de keuze van een nieuw bestuur, dat de volgende zes jaar uit vijf personen zal bestaan.

Het thema van dit algemeen kapittel “Hoopvol onze toekomst tegemoet” kwam bij de bezingsmomenten en gebruikte symbolen zoals de verdorde Roos van Jericho die we dagelijks groen zagen worden. Bij de zakelijke onderwerpen verdween het wat op de achtergrond en sommige sprekers waren vooral gespecialiseerd in de meetbare realiteit, maar bij de verkiezingen werd werkelijk gekozen voor een jong team dat geheel uit Indonesische medebroeders bestaat.

Broeder Rafael Donatus (Algemene Overste}

Nadat de Nederlandse broeders 96 jaar geleden hun werk in Indonesië begonnen gaat de ontwikkeling nu door met eigen mensen en eigen inzichten maar met eenzelfde evangelische inspiratie en dezelfde Franciscaanse levenswijze waarin Eenvoud, Broederschap en Dienstbaarheid kenmerkend zijn. Een gelovig en dienstbaar leven als broeder is zo menselijk dat het niet beperkt kan blijven tot een bepaald tijdperk of een bepaalde cultuur.

Broeder J.M. Vianey (vikaris)

De verantwoordelijkheid van dit nieuwe bestuur is niet beperkt tot de 70 medebroeders en kandidaten in Indonesië maar ook het verouderende  Nederland en Brazilië horen daaronder. De komende jaren zal nog beroep gedaan worden op de Nederlandse ervaringen en deskundigheid. Met deze jonge mensen en een rijke spirituele traditie gaan we “Hoopvol onze toekomst tegemoet”.

Broeder Thomas Bone (ekonom)

Broeder Flavianus Ngardi (Anggota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broeder Libertus Gosta (anggota)

 

Kapittelleden 2017 in Huijbergen bijeen