Assisië, 30 april 2013

Verklaring IFC-Congres

Als broeders en zusters Gods zending volgend,
zijn wij geworteld in Christus en
worden wij in Christus gevoed,
vervuld van het vuur van zijn Geest.

Gevoelig voor de uitdagingen in de wereld van vandaag
aanvaarden wij ten volle de verantwoordelijkheid
voor heel Gods schepping.

In overweging en door profetisch handelen
dromen we ervan al onderzoekend nieuwe risico’s aan te gaan.

In gezamenlijke eenvoud en met Franciscaanse vreugde,
als instrumenten van God,
willen we ons inzetten voor verdere ontplooiing van de wereld.

In de grote verscheidenheid binnen één menselijke familie
en met respect voor alle medemensen in hun onderscheiden culturen,
verbinden we ons in eenheid het Evangelie intercultureel te beleven.

We reiken de hand naar de medemens
in de marge van Kerk en maatschappij,
vooral de vrouw,
en we beloven plechtig voor hun zaak op te willen komen.

We beseffen, dat dit van ons vergt, dat we ons omvormen
als persoon en als gemeenschap,
hierbij gesteund door Gods H. Geest

Dus… Laten we op weg gaan…. Laten we beginnen

Meer nieuws is te vinden op: http://www.ifc-tor.org