Bezoek Frater Venantius BHK

Tijdens zijn korte bezoek aan Nederland dat vooral gericht was op het bijwonen van de keuze voor een nieuw algemeen bestuur van de Nederlandse provincie van de Fraters van Utrecht, wist Frater Venantius, algemene overste, tijd te vinden voor een bezoek aan het algemeen bestuur in Huijbergen. Donderdagmorgen woonde hij samen met frater Daan Boonman de plechtige eucharistieviering bij voor het feest van Allerheiligen in de broederskapel van Sint Marie.

Dank zij de keukentalenten van de Indonesische leden van het algemeen bestuur kon een volwaardige rijstmaaltijd gepresenteerd worden. De inhoud van deze ontmoeting werd overigens vooral bepaald door de openhartige uitwisseling van gedachten en informatie over de ontwikkelingen in onze Nederlandse en Indonesische provincies. Het was deze openhartigheid die deze dag voor ons tot een tot een bijzondere maakte. We wensen de algemene overste frater Venantius en zijn medebestuursleden Gods zegen en alle goeds.