Omgekeerd perspectief

Mens waar ben je?   Komt, in de woestijn van deze Veertigdagentijd, Pasen al binnen mijn bereik? Een vraag die je ook achterstevoren kunt lezen: Kom ik al binnen het bereik van Pasen? Draait alles om mij, met Christus nog net aan de horizon, of gaat de bezieling...

Water verandert je

Gedoopt zijn   “Water verandert alles” en “Mens, waar ben je?”. Dit zijn de twee thema’s die in de Veertigdagentijd 2019 centraal staan. Gaat het bij “Water verandert alles” in eerste instantie om materiële aspecten van dit thema, in de ochtendbijeenkomst wordt...

Water in de Bijbel

Eb en vloed   Vanuit eb en vloed en Genesis 1 gaan we de betekenis van water in de bijbel onderzoeken. Eb en vloed, adem: in en uit, aarde en water – ze nodigen ons uit om de ambivalenties van ons leven te omarmen. Door open te staan voor meer en zelfs...

“Vreemdeling ben ik”

Leerhuis – vreemdelingschap in de bijbel   Drie dinsdagmiddagen in Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen Inleider: Franck Ploum De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving...