Toen in 1847 de laatste monnik van de Wilhelmietenorde uit zijn klooster in Huijbergen vertrok naar Bornem liet hij een collectie boeken en een kist met oude documenten achter. De Broeders van Huijbergen, die het oude klooster toegewezen kregen door het Bisdom Breda en het uitbouwden tot een centrum voor onderwijs en opvoeding kwamen zo in het bezit van het archief van hun voorgangers dat o.a. bestond uit meer dan 3000 brieven, een dertig tal kasboeken, en landkaarten die nauw verweven zijn met de geschiedenis van de Zuidwesthoek van Brabant en het Markizaat Bergen op Zoom. De tastbare bewijzen van een lange voorgeschiedenis gaven een meerwaarde aan het oude klooster en de omliggende terreinen en zijn dan ook steeds met zorg behandeld. Broeder Clemens van der Walle maakte nieuwe inventaris lijsten, broeder Julius Schrijvers is dertig jaar bezig geweest met het transcriberen van de kasboeken en de Nederlandstalige documenten, en de huidige conservator broeder Adri Franken verzamelde bijzonder veel aanvullende informatie over het leven en werken van deze Huijbergse monniken.

Archief kluis 8

Om dit waardevolle archief, waarin zich ook stukken van nationaal belang bevinden, voor de toekomst veilig te stellen is hulp verkregen van het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed Metamorfoze. Het archiefbureau van Ruerd de Vries deed het voorbereidende werk en na het conserveren en digitaliseren zal de zorg voor dit archief worden toevertrouwd aan Het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom, waar het ook via internet toegankelijk gemaakt zal worden.

Archief transport