Op 12 maart had ik een gesprek met onze broeder Grignion die al tientallen jaren als onderwijzer en als pastor werkzaam is te Cáceres in Mato Grosso, in het binnenland van Brazilië. Een maand later (13 april 2014) overleed hij op 85-jarige leeftijd te Càceres.

Hoe is uw ervaring om als broeder en tevens als priester werkzaam te zijn?

Ik ben blij en geniet van mijn werk waarin ik dienstbaar mag zijn aan kleine en zwakke mensen die een grote behoefte hebben aan een dienende nabijheid.

Tot nu toe heb ik dit dienstwerk steeds van harte en trouw, naar vermogen gedaan. Nu nemen mijn krachten af en wordt ik zelf zwak. Misschien dat ik niet lang meer leef, want ik weet welke ziekte ik heb. Maar alles wat ik gedaan heb is waarschijnlijk wel van grote betekenis geweest voor de armen hier in Brazilië. Ik houd van mijn werk als pastor en ik houd van de Braziliaanse mensen. Tot nu toe, ook al word ik zelf steeds zwakker, probeer ik toch hen van dienst te zijn met het sacrament van de zieken, een eucharistieviering en met pastorale aandacht.

Br. Rafael Donatus MTB