Al vele jaren verbinden de broeders zich aan deze gemeenschap met het afleggen van hun geloften op het Mariafeest van 15 augustus. Vandaar dat rond deze tijd ook de jubilea gevierd worden. Dit jaar vierden we het zilveren jubileum van de Indonesische medebroeders Bernardinus Sukasta, Gabriël R. Tukan, Gregorius B. Saptonoegroho en Timotheus Tundang. In Nederland werd speciaal aandacht besteed aan de broeders Nico Boere en Vigilius van Herwaarden die respectievelijk 50 jaar en 70 jaar geleden hun keuze uitspraken voor een leven als broeder. Daarmee kozen ze ervoor om zichzelf te ontplooien als mensen die vrij willen worden van gebondenheid aan materiële eigendommen (gelofte van armoede); als mensen die afstand kunnen nemen van hun eigen wil en gemeenschappelijk belang voorrang willen geven (gelofte van gehoorzaamheid) en oprecht willen proberen hun liefde te zuiver te richten op het belang van anderen (gelofte van zuiverheid). Het blijkt steeds weer dat degenen die zich hier jaren lang op toeleggen uit kunnen groeien tot mooie indrukwekkende mensen. In gemeenschap met andere broeders groeiden ze uit, veelal ongemerkt, tot mensen die open kunnen staan voor Gods liefde en de nood van anderen.

Zowel in Nederland als in Indonesië hebben de jubilarissen hun keuze ook gerealiseerd in hun werk. Meestal had dit met onderwijs en opvoeding te maken. Zo was broeder Vigilius vele jaren werkzaam in het basis onderwijs te Oosterhout en maakte hij naam als dirigent en organist van meerdere zangkoren, broeder Nico specialiseerde zich in het onderwijs voor kinderen met beperkte mogelijkheden en nog steeds zet hij zich in voor kwetsbare jongeren, volwassenen en bejaarden.

In Indonesië specialiseerde broeder Bernardinus zich in de wiskunde en gaf vele jaren les aan de landbouwschool van Sekadau in het binnenland van Kalimantan. Broeder Gabriël studeerde counseling gaf enkele jaren les aan een MAVO in Pontianak en kreeg daarna een verantwoordelijk taak in de opleiding en vorming van de jonge broeders. Momenteel draagt hij als provinciaal de eindverantwoordelijkheid voor de Indonesische provincie. Broeder Gregorius specialiseerde zich in groepsdynamica en maatschappij analyse, speelde een belangrijke rol in de vorming van jeugdleiders en is nog steeds kan daarvoor een beroep op hem worden gedaan. Broeder Timotheus specialiseerde zich in catechese en pastoraal, was vele jaren werkzaam als hoofd van een MAVO te Singkawang in West-Kalimantan en is sinds kort werkzaam als voorzitter van het school bestuur SUKMA te Putussibau aan de bovenloop van de Kapuas-rivier, dat de zorg draagt voor de scholen ter plaatse. In een broederlijke sfeer werden deze broeders in de bloementjes gezet, dankbaar voor wat we elkaar hebben mogen geven, dankbaar ook voor de vele momenten dat we tastbaar iets mochten bijdragen aan de ontplooiing van anderen, vooral ook dankbaar voor Gods liefde die hen bewoog om hun weg te blijven gaan.