Na een mooie liturgische viering onder leiding van Rector Leo Testers op maandagmorgen 16 mei maakte de vergadering een vlotte start met het welkomstwoordje van de provinciaal br. Michaƫl Herni. Bijgestaan door Rens Stobbelaar als gespreksleider en Ids Jorna als secretaris werd de agenda in een rustig tempo afgewerkt.

Belangrijke punten betreffende de toekomst van het broederhuis Sint Marie en de zetel van het algemeen bestuur waren in werkgroepen al meerdere malen aan de orde geweest zodat een consensus gauw was bereikt.
Aan het eind van de vergadering werden de Nederlandse afgevaardigden gekozen voor het algemeen kapittel dat in september van dit jaar plaats zal hebben. De afgevaardigden zullen zijn:
1. Br. Michael Herni 2. Br. Adri Brooijmans
3. Br. Eugenio 4. Br. Markus de Deijn
5. Br. Reginald Poelstra 6. Br. Nico Boere

Tijdens de slotbijeenkomst op woensdag 18 mei bleek uit de mondelinge evaluatie dat alle deelnemers tevreden waren over het verloop en de sfeer van dit kapittel.