Broeder Guibertus schrijft in “Uit een nabij verleden no.1” dat tijdens de eerste helft van 1854 het oude Wilhelmietenklooster vermoedelijk bewoond werd door een 40-tal wezen, de heren Verrijt, Romme en W. Lambrechts als lekenonderwijzers, drie priesters (M.de Bie, A. Nelen, A. Graumans), en vier jonge mannen (Petrus Kerremans, Johannes Broumels, C. Barendrecht, C. Claassens) die zich aangemeld hadden als kandidaat broeder. De twee laatstgenoemden vertrokken al na enkele maanden en J. Broumels overleed binnen twee jaar. Toch zijn er plannen om een pensionaat te openen voor “jongelingen van nette families uit het diocees van Breda”. Dit kwetsbare begin van onze congregatie willen we in de loop van dit jaar eenvoudig maar dankbaar herdenken.

Brazilië

Gezondheid van de broeders
Een poging broeder Grignion te helpen met een operatie waarbij een deel van de maag verwijderd werd heeft niet mogen baten. In de vroege morgen van Palmzondag 13 april heeft hij zichzelf voor goed uit handen gegeven. Over deze markante medebroeder en zijn betekenis voor de gemeenschap van Cáceres vind u hier meer nieuws. Ondanks ieders fysieke beperkingen maken de overige broeders, volgens de broeders Eduard en Rafael die op 21 maart terugkeerden van een werkbezoek aan Cáceres, het goed.

Verlof
Op dinsdag 17 juni zal broeder Gummarus in Nederland arriveren voor een verlofperiode en voor zijn deelname aan het algemeen tussenkapittel van 1 tot 6 september.

Indonesië

Gezondheid van de broeders
Broeder Amideus is voor controle enkele dagen opgenomen geweest in Antoniusziekenhuis te Pontianak en broeder Berardus werd met een pijnlijk gezwollen rechter knie en voet opgenomen in het Elisabethziekenhuis te Semarang. Na een opname van tien dagen kwam hij voor herstel naar Pati en zal vermoedelijk begin mei weer naar Pontianak afreizen.

Repatriatie broeder Ewald
De documenten voor de aanvraag van de terugkeer van broeder Ewald naar Nederland zijn zo goed als klaar. Volgens plan zal hij op dinsdag 3 juni op Schiphol aankomen, samen met broeder Alexandro die op verlof komt.

Provinciaal Kapittel
Het kapittel van de Indonesische Provincie is gepland van 2 tot 5 juni in de Wisma Immaculata te Pontianak. Als centraal thema werd gekozen: “Ontplooiing van de werkzaamheden, gericht op zelfstandigheid en in overeenstemming met de MTB identiteit”. De broeders Thomas en Bram zullen hierbij namens het algemeen bestuur aanwezig zijn.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Bij broeder Eymard is op maandag 17 maart in het Amphia ziekenhuis te Breda een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) geplaatst. Het duurt enkele maanden voor hij weer auto mag rijden, maar ook zonder eigen vervoer blijft hij betrokken bij het welzijn van velen.

Activiteiten
Zowel de overwegingen op vier achtereenvolgende zondagen in de vasten, waar per zondag gemiddeld 12 belangstellenden aan deelnamen, alsook het 2e kloosterweekend waar 6 deelnemers voor waren, zijn naar tevredenheid verlopen. Het zou mooi zijn als we aan de vraag naar een vervolg zouden kunnen voldoen.
De communiteit Sint Marie neemt ook dit jaar op zaterdag 10 mei deel aan de nationale openkloosterdag. Vanaf 14.00 uur zal het thema “Geroepen om te delen” samen met kustenaars uit de omgeving vorm geven worden door elkaars inspiraties te delen. In het museum zijn o.a. de topstukken van de broeders te zien en in het broederhuis toont een tiental deelnemende kunstenaars schilderijen, foto’s, keramiek en kantklossen terwijl in de kapel een beroepsorganist het orgel zal bespelen. De middag zal afgesloten worden met een speciale vesperviering.  (Meer informatie ?)
Op donderdag 12 juni zal ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van de congregatie en 750 jaar Huijbergen een studie en ontmoetingsdag gehouden worden voor genodigden en belangstellenden. De culturele en spirituele erfenis van de Huijbergse kloosters (Wilhelmieten en Broeders CFH) zal door een viertal sprekers worden toegelicht en in het museum getoond.

Het broederhuis in de Roland Holststraat
De stichting “Mondiaal Centrum Breda” ziet serieuze mogelijkheden voor een hergebruik van het broederhuis te Breda. Daarbij wordt gedacht aan een “Bad, Bed en Breakfast Service” voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Naar verluidt heeft deze oecumenische stichting voldoende financiële armslag gekregen om een start te kunnen maken. Volgens het algemeen bestuur verdienen de belangen van deze doelgroep ook onze aandacht.

Algemeen Bestuur

Broeder Thomas onderging een knieoperatie waarbij pijn veroorzakende schilfertjes uit het gewricht werden verwijderd. Gelukkig is er duidelijk verbetering merkbaar, maar volledig herstel is niet meer mogelijk.

Voorbereiding algemeen kapittel
Vanaf het allereerste begin in 1852 hebben de broeders zich met hun werk en hun manier van leven ingezet voor een betere toekomst van hen die zich in een moeilijke situatie bevonden. Menselijke beperkingen maakten hen creatief in het onderwijs en hebben bijgedragen aan de vorming van hun eigen persoonlijkheid en hun gemeenschapsleven. Nog steeds is er behoefte aan mensen die sensitief blijven voor andermans beperkingen, deze onder ogen zien en “transformerend” nabij willen zijn, zowel binnen als buiten de broedergemeenschap.
In Nederland en Brazilië hebben de broeders gekeken naar de zwakke en sterke kanten van hun betekenis voor anderen en voor elkaar. In een volgende stap wil het bestuur uitnodigen te bezien hoe we als broeders, in onze actuele realiteit met zijn zwakke en sterke kanten, onze roeping op een vruchtbare wijze kunnen blijven beleven.

Bezoek aan Indonesië
Op uitnodiging van het bestuur van de Indonesische provincie zullen de broeders Bram en Thomas op 15 mei naar Indonesië vertrekken. Broeder Bram is zondag 8 juni terug in Nederland en broeder Thomas op woensdag 16 juli.