Het is al meer dan een maand geleden dat we ons algemeen tussenkapittel mochten afsluiten. Dank zij de bijdragen van alle betrokkenen heeft de kapittelweek bij allen de herinnering aan een positieve ervaring van broederlijkheid, spontane eenvoud en dienstbaarheid  achtergelaten. Daarmee zijn de moeilijkheden op onze wegen natuurlijk  niet verdwenen maar we weten dat we op elkaar mogen rekenen.

Brazilië

Terugreis broeder Gummarus
Dank zij de staking van de Franse piloten werd de verlof periode van broeder Gummarus met een dag verlengd zodat hij pas op 17 september zijn terugreis naar Cáceres kon beginnen. Vlak voor zijn vertrek was er de bevestiging van het Bisdom Breda dat zij een bedrag van € 10.000 over zullen maken voor het Hospitaal O Bom Samaritano in Cáceres. Deze bijdrage is bijzonder welkom omdat door de verplichtte aanpassingen en verbouwingen van het ziekenhuis de begroting, en daarmee ook de bijdragen van de overheid, zijn overschreden en de reserves in gevaar  is gekomen.

Gezondheid Br. Mauricio
Op advies van de arts in Cáceres onderging broeder Mauricio een  nader onderzoek te Roosendaal waarbij carcinomen in de endeldarm werden gevonden, gelukkig werd tevens vastgesteld dat er geen uitzaaiing heeft plaats gevonden. Momenteel is hij in de laatste weken van een bestralingsfase waarop hij volgens de specialisten goed reageert. Met bewondering voor zijn gelijkmoedigheid wensen we hem een voorspoedige behandeling in de hoop dat hij februari of maart volgend jaar weer terug kan naar Brazilië.

 Indonesië

Professies en kennismaking
In de kapel van de H. Bonaventura te Sepakat heeft broeder Edesius op 15 augustus zijn eeuwige geloften uitgesproken. De broeders Ferdinandus, Maximus Wari, Marianus, Antonius, Sebastianus, Ignatius, Patricius en Marselus vernieuwden hun geloften voor één of twee jaar. In het noviciaat Alverna te Jogyakarta begonnen 5 kandidaten aan hun postulaat.
In Pati hebben zich, voor zover ons bekend, twee nieuwe kandidaten gemeld. We hopen van harte dat de weg die ze gekozen hebben het beste in henzelf tot ontplooiing mag brengen.

Een nieuwe Communiteit 
Op 29 september werd op het terrein van de Canisiusschool te Pontianak het huis voor de nieuwe communiteit Gubbio ingewijd. In 1935 begon broeder Canisius daar, aan de overkant van de Kapuas rivier, zijn werk aan een Chinese school voor arme arbeiderskinderen. De school is intussen uitgegroeid tot een van de favoriete basisscholen van Pontianak. De naam Gubbio die doet denken aan de wolf die door Franciscus in bescherming werd genomen verwijst naar de speciale aandacht van de communiteit voor de bedreigde en daarom bedreigende natuur van Kalimantan. We wensen hen Gods zegen en elkaars steun toe, om hun visie effectief te kunnen realiseren.

Nederland

Sint Marie
Op verzoek van het bestuur heeft het Ministerie van Volksgezondheid de toelating van Kloosterverzorgingshuis ingetrokken. Daarmee is een einde gekomen aan de status als zorgaanbieder. Door deze wijziging moet het eerste contract met TLV, waarin TLV ons hielp om aan onze verplichtingen als zorgaanbieder te voldoen, worden herzien. We hopen binnenkort daarvoor een eerste concept te ontvangen. In de besprekingen van dit concept zal ook de inbreng van alle belangstellenden gevraagd worden.

Nieuw bestuur voor de communiteit
De bestuursperiode van het huidige bestuur loopt binnenkort ten einde. Om goed zicht te krijgen op de behoeften en verwachtingen van de broeders zullen leden van het algemeen bestuur met iedereen persoonlijk in gesprek gaan waarna dan een verkiezingsronde gehouden zal worden.

Roland Holststraat
Het “Mondiaal Centrum Breda” zal gebruik gaan maken van het broederhuis in de Roland Holststraat te Breda. Op 23 oktober zal het contract voor deze samenwerking besproken worden, en op 1 november wordt in het broederhuis te Breda een open studiedag gehouden voor de buren en belangstellenden.

Gezondheid van de broeders
Hier en daar zijn nog sporen te horen van een verkoudheid maar in het algemeen gesproken mogen we dankbaar zijn voor de gezondheid van veruit de meesten onder ons. Wel heeft broeder Huub te horen gekregen dat het resultaat van een controle onderzoek te Nijmegen de kwetsbare toestand van zijn rug heeft bevestigd. Waarbij is meegedeeld dat er medisch niet veel meer aan te doen is. Hij zal voorzichtig moeten zijn met het belasten van zijn rug.
Broeder Aloysius zal binnen enkele weken geopereerd worden aan een gescheurde schouderspier. Daarna zullen enkele maanden verplichtte rust volgen.

De jeugdpelgrimage
Groep acht van de basisschool “De Meulenrakkers” in Ossendrecht. maakte een “pelgrimstocht” van de Maria Adolphine Kapel door de bossen naar Sint Marie waar niet alleen geluncht werd maar ook tijd was voor een korte reflectie in de tuin en het museum. De organisatoren waren tevreden over deze try-out en achten het goed mogelijk ook voor andere scholen een dergelijke tocht te organiseren.

 Algemeen bestuur

Algemeen kapittel
Alle Nederlands sprekende leden van het kapittel hebben intussen het volledige verslag gekregen, tevens is aan alle broeders de besluitenlijst uitgereikt. Ter aanvulling vind u hierbij als bijlage de visie van het bestuur en de daarop gebaseerde antwoorden op gestelde vragen en opmerkingen.

Bezoek aan de Kweekschool
De heer Mike Heesen, eigenaar van de voormalige Franciscus-kweekschool, heeft alle belangstellende broeders uitgenodigd op woensdag 5 november om 9.30 uur aanwezig te zijn in het gebouw. Voor het bepalen van een nieuwe bestemming is hij zeer geïnteresseerd in het verleden van de diverse ruimtes. Belangstellenden worden verzocht dit kenbaar te maken bij het bestuur voor 30 oktober.

Het jaar van het Godgewijde leven
Het ‘Jaar van het Godgewijde leven’, op initiatief van paus Franciscus, heeft plaats van 30 november 2014 tot 2 februari 2016. Het jaar opent met een plechtige eucharistieviering met de paus op 30 november, de eerste zondag van de advent. (http://www.kerknet.be/)
Ook de Unie van Religieuzen, de KNR en de Nederlandse Kerkprovincie sluiten zich aan bij het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Hun programma’s worden bij het begin van het jaar bekendgemaakt. Maar nu al kunnen enkele bijzondere data vermeld worden, onder meer de 200ste verjaardag van de geboorte van Don Bosco op 16 augustus 2015, de 500ste verjaardag van de geboorte van de mystica en kerklerares Teresa van Avila en de 800ste verjaardag van de bedevaart van Sint-Franciscus van Assisi naar Santiago in oktober 2015.
In de tweede helft van 2015 zal ook door het bisdom Breda speciale aandacht aan dit thema besteed worden. We kunnen u deze activiteiten van harte aanbevelen.