Hoop
(Vaclav Havel)

Diep in onszelf dragen wij hoop;
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

 Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van
wat er in de wereld gebeurt.

 Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

 Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

 Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

 Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

Brazilië

Terugkeer broeder Lambertus
Op maandag 11 juli zal broeder Lambertus terugkeren naar onze medebroeders in Cáceres waar hem ongetwijfeld een warm welkom zal wachten. Van harte wensen we hem, een goede reis en alle goeds voor al onze broeders daar.

Bijdrage voor de APAE
Via een goede bekende ontvingen we informatie over de mogelijkheid financiële steun te verkrijgen voor het werk van de broeders in Brazilië of Indonesië. Omdat het verzoek van de APAE in Cáceres het meest beantwoordde aan de doelstelling van de sponsor is een verzoek ingediend om de salariëring van professionele krachten (fysiotherapeut, psycholoog en sociaal werker) mee te helpen financieren. Over enkele maanden kunnen we weten of onze aanvraag gehonoreerd kan worden.

Gezondheid van de broeders
Volgens de laatste berichten (30/06) heeft de dokter op grond van enkele onderzoeken verklaard dat broeder Bertrand weer de oude is.

Instituto Santa Maria
Op 18 juni ontvingen we bericht van broeder Mauricio dat de Generale Overste en zijn raad  akkoord gaan met een vestiging van de Salesianen in Cáceres. Zij nemen het “Instituto Santa Maria” over en openen een kleine communiteit in de stad. Als het proces vlot gaat verlopen zal broeder Eduard eind september of begin oktober Cáceres bezoeken voor het tekenen van de overdracht.

Indonesië

Postulanten
Op 15 juli zullen in de kapel van het noviciaat te Yogyakarta de zes aspiranten aangenomen worden als postulant.
–           Vincentius Embun Harapan           (Bisdom Ruteng)
–           Philipus Pati Niron                           (Bisdom Larantuka)
–           Angelo Joao Baptista Fallo             (Bisdom Kupang)
–           Marselinus Bere                                (Bisdom Atambua)
–           Yohannes Brahmanus Mnahonin  (Bisdom Kupang)
–           Okta Frisco Hasudungan T.            (Bisdom Pontianak)

Professies
De onderstaande broeders zullen op 15 augustus hun geloften vernieuwen:
Br. Patrisius Marten                                                  (1 jaar)
Br. Yoh Bosco Libertus                                              (1 jaar)
Br. Marianus Beni Maing                                         (2 jaar)
Br. Antonius Mili                                                        (1 jaar)
Br. Ferdianus Jelahu                                                 (3 jaar)
Br. Maximus Wari                                                      (1 jaar)

Voorbereiding eeuwige geloften
De volgende broeders zullen zich gaan voorbereiden op het besluit tot het afleggen van hun eeuwige geloften.
Br. Filipus Neri                                                                       Br. Yoh Bosco
Br. Patrisius                                                                            Br. Hieronimus
We wensen al deze jonge medebroeders toe dat zij hun geluk mogen vinden in Gods grenzeloze liefde en daar de kracht vinden om zich dienstbaar te maken aan het Koninkrijk Gods door in hun leven en werken steeds bij te dragen aan meer vrede en rechtvaardigheid in hun omgeving.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Gelukkig mogen we constateren dat er onder ons geen ernstig zieke medebroeders zijn. Dank zij een goede verzorging en juiste medicatie kan iedereen blijven deelnemen aan het gemeenschapsleven van de communiteit Sint Marie.

Wilhelmietenmuseum
Richard de Beer, Martina Meul en Piet van Arendonk hebben zich bereid verklaard zitting te willen nemen in het bestuur van een te vormen stichting voor het beheer van het museum, ook een eerste draft voor de statuten is in wording.

Algemeen bestuur

Kloosterjubilea 15 augustus 2016
Br. Charles Sunardi                                                                         25  jaar geprofest
Br. Alexandro v Beers                                                                     60       ,,         ,,
Br. Aloysius Roozen                                                                        60       ,,          ,,
Br. Adri Franken                                                                             60       ,,         ,,
Br. Mauritio Oomen                                                                       60       ,,         ,,
Br. Bertrand Hereijgers                                                                 70       ,,         ,,
Br. Victor Muller                                                                             75       ,,          ,,
Met veel waardering danken we ieder van hen voor zijn inzet en wensen hem van harte een voortgaande en genadevolle ontplooiing toe van onze roeping als broeder.

Voorbereidingen Algemeen Kapittel 2017
Als datums voor het algemeen kapittel ini 2017 is gekozen voor de week van zondag 17 tot zaterdag 24 september.
In de voorbereidingen zal u regelmatig een bezinnende tekst over hoop aangeboden worden. Als eerste aanzet daartoe vindt u in deze mededelingen de bekende tekst van Vaclav Havel.

Identiteit en Zending van de religieuze broeders
Op 4 oktober 2015 heeft de Congregatie voor Instituten van Godgewijd leven enz. een document gepubliceerd over de identiteit en zending van de religieuze broeders in de kerk. Deze tekst is vertaald door broeder Theo van den Boer (Dongen) en is te verkrijgen bij het algemeen bestuur. Voor de Engelse versie is een pdf-bestand te vinden via: www.cmsm.org/…/Identity_and_Mission