Nu de dagen korter worden en de schaduw voor onze voeten groter is het van belang de warmte van de zon in de rug te blijven voelen. Het interview van Antonio Spadaro met Paus Franciscus, m.n. waar hij spreekt over religieuzen als profeten, mag hartverwarmend zijn voor iedereen die zich afvraagt wat de toekomst is van het religieuze leven.

 Brazilië

Gezondheid broeders

Broeder Grignion die de laatste maanden last van hartritme problemen had is geholpen met een pacemaker. We hebben begrepen dat hij in beperkte mate weer actief is, één eucharistie en één ziekenbezoek per dag. Ook de toestand van broeder Bertrand is stabiel.

Voorstel Bisdom Cáceres
Het bisdom Cáceres heeft niet alleen belangstelling getoond voor het huis en de gronden van de broeders, maar zou ook mede zorg willen dragen voor onze oudere broeders. Een en ander zal tijdens het eerstvolgend bezoek aan Cáceres onderwerp van gesprek zijn.
Ereburger
Broeder Matheus heeft van de gemeenteraad het ereburgerschap van Cáceres gekregen. Wij wensen hem van harte proficiat met deze welverdiende erkenning voor zijn jarenlange bijdrage aan de ontplooiing van velen.

Indonesië

Gezondheid broeders
Het afscheid van broeder Markus B. kwam onverwachts. Met bewondering hebben we gevolgd hoe, dank zij de samenwerking van velen, zijn stoffelijk overschot in korte tijd van Lembata naar Pontianak vervoerd werd om daar begraven te worden.
De gezondheid van broeder Ewald is kwetsbaar geworden en vraagt regelmatig enkele dagen opname in het Antoniusziekenhuis te
Pontianak. Onlangs is broeder Heribertus geopereerd aan poliepen in de neus en is broeder Stefanus Tyon opgenomen voor hoge bloeddruk. Ook broeder Gregorius had speciale medische verzorging nodig vanwege falende bloedvaten in zijn benen. We wensen hen allen een voorspoedig herstel.
 
Kandidaten
We hebben vernomen dat in Pati een zestal kandidaten begonnen is aan een kennismakingsperiode met onze broedergemeenschap. We hopen dat zij zich mogen ontplooien ten dienste van een samenleving waarin Godsliefde gestalte krijgt in rechtvaardigheid en vrede.

 Nederland

Gezondheid broeders
Alhoewel zichtbaar verzwakt is broeder Lucas ons toch plotseling ontvallen. Het was goed om de iconen waaraan hij heeft meegewerkt te mogen zien tijdens een Byzantijnse viering in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen.
Broeder Huub onderging een herniaoperatie maar helaas is de pijn niet verdwenen, hij zal een nieuwe behandeling moeten ondergaan. Nico onderging een voorbereidend onderzoek op een prostaatoperatie en broeder Boudewijn kreeg een nieuwe heup.

Toekomst Sint Marie
Aan de hand van de constructietekeningen van het huidige Sint Marie zijn ons enkele opties aangeboden voor de noordelijke vleugel. Bovendien gaf de inspectie voor volksgezondheid een onverwacht negatief rapport over onze verzorgingsafdeling. Er is advies ingewonnen bij het secretariaat van de Commissie Ouderzorg Religieuzen van de KNR. Op 10 oktober zal Yvonne van Geffen ons bezoeken en een gesprek hebben met de besturen.

Studiedag
Als bijdrage aan de viering van het 750-jarig bestaan van het dorp Huijbergen en het 160-jarig jubileum van de congregatie zal op 12 juni 2014 een studie- en ontmoetingsdag georganiseerd worden. De heer Richard de Beer heeft al toegezegd een bijdrage te willen leveren.

Algemeen Bestuur

Reis broeder Rafael
Broeder Rafael vertrok naar Indonesië op zaterdag 28 september, op 13 januari 2014 mogen we hem weer verwelkomen in Nederland. Van 6 oktober tot 15 december zal hij een mediorencursus volgen in Salatiga.

Bezoeken
Tijdens de afgelopen zomermaanden is het druk geweest met bezoeken. Van 17 tot 21 juni was de Dominicaan en oud-leerling van de broeders Rm. Robini op bezoek. Eind juli tot 2 augustus genoten we het gezelschap van de Indonesische Lazaristen Rm. Toni en Rm. Budi uit Taiwan en de eerste helft van augustus was de seculiere priester Silas Kikulwe uit Oeganda weer veertien dagen in ons midden. Verder waren in de maand augustus ook het algemeen bestuur van de Fraters BHK (Utrecht), de oud-leerling en in Wageningen afgestuurde Emile Sudirdjo uit Ngabang (Kalimantan), en de Franciscaan Martin Olsthoorn  in gezelschap van fr. Daan Boonman één of meerdere dagen op bezoek. Op 24 september mochten we de bisschop van Bogor Mgr. Angkur en vertegenwoordigers van de zusters van Sukabumi verwelkomen.

Website
Mogelijk hebt u al gemerkt dat onze website www.abcfh.nl nog in behandeling is. We zijn nog niet tevreden, maar het herzien van de lay-out vraagt meer tijd dan we momenteel ter beschikking hebben.

Kapittel 2014
Voor het kapittel, dat volgend jaar in de eerste week van september gehouden zal worden, hebben we in navolging van de algemene vergadering van de IFC eerder dit jaar in Assisi, als centraal thema gekozen voor “Our transforming presence“, ofwel “Onze omvormende aanwezigheid”. We sluiten daarmee aan op de reflectie van drie jaar geleden: “Onze verstorende aanwezigheid”. Het gaat er niet om met grote woorden weg te draven uit de dagelijkse realiteit, integendeel. Immers niemand is te jong of te oud om iets voor een ander te betekenen, een vriendelijk woord of een simpel blijk van dank ligt voor iedereen binnen zijn mogelijkheden. Binnenkort ontvangt u een meer uitgebreide inleiding op dit thema.