Gebed van Thomas Merton

Heer, mijn God,
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven
bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik
dat Gij mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn
want Gij zijt steeds bij mij,
en Gij zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

 Brazilië

Gezondheid van de broeders
De gezondheid van broeder Bertrand blijft kwetsbaar. Hij is herstellende van een scheurtje in het bekken dat hij opliep bij een nachtelijke val op zijn kamer. Broeder Lambertus is met zijn fiets gevallen op straat. De uitslag van een eerste onderzoek naar de gevolgen van de val is niet verontrustend maar een voortdurende hoofdpijn roept vragen op.

Overdracht ISM aan de Salesianen
De ondertekening van de intentieverklaring betreffende de overdracht van het terrein en de gebouwen van het “Instituto Santa Maria” aan de Salesianen in Cáceres heeft plaatsgevonden op 31 oktober. Met de ondertekening van de overdrachtsakte begin volgend jaar zal een proces van enkele jaren, mede dank zij de plaatselijke deskundigen en het bijna jaarlijkse bezoek van broeder Eduard, tot ieders voldoening kunnen worden afgerond.
De ondertekening van de regeling met het bisdom betreffende het huis van de broeders loopt vanwege de verplaatsing van huidige bisschop van Cáceres Mgr. Vilar naar Sao Paolo enige vertraging op. Maar het concept zal naar verwachting ongewijzigd worden overgenomen door zijn opvolger.

Bijdrage “Pour les autres”
Op onze aanvraag die via het bisdom Rotterdam bij de stichting “Pour les autres” werd ingediend, hebben we een positieve reactie ontvangen zodat de salariëring van enkele professionele krachten voor de APAE in Cáceres weer voor een jaar veilig gesteld is.

Indonesië

Gezondheid van de broeders
Enige tijd geleden werden de broeders Amideus en Gregorius resp. in Pontianak en Semarang onderzocht voor hartproblemen, en verhuisde broeder Johanes Anes vanwege een betere zorg naar Pontianak.

Jeugdleiderscursus in Ambarawa
Begin november zal de jeugdleiderscursus in Ambarawa worden afgerond. Broeder Thomas zal hierna vooral aandacht besteden aan de financiële verslagen en de juridische aspecten van komende wijziging in de status van Indonesische Provincie.

Putussibau &  Merauke
De nieuwbouw van het internaat in Putussibau nadert zijn voltooiing en zal mogelijk eind november officieel in gebruik worden genomen.
Op het terrein van het aangekochte huis in de Jalan Arafura (Buti) is begonnen met de bouw het multifunctioneel centrum voor buitenschoolse educatieve activiteiten. We hebben begrepen dat het huidige centrum vanwege de duidelijke behoefte voorlopig gehandhaafd blijft.

Nederland

Gezondheid van de broeders
Het najaar heeft hier en daar wat sporen van verkoudheid nagelaten, maar het ziet er naar uit dat de slachtoffers hersteld en gesterkt de winter tegemoet kunnen gaan.

Wilhelmieten museum
Een concept voor de statuten van de stichting is intussen ontvangen en besproken. De samenstelling van het bestuur blijkt minder eenvoudig te zijn dan het zich liet aanzien. Zo heeft de heer R. de Beer vanwege zijn drukke werkzaamheden zich terug getrokken maar blijft bereid de stichting als adviseur te helpen wanneer dat nodig mocht zijn.

Samenwerking met de zorgaanbieder Tantelouise
Tijdens het evaluatiegesprek dat plaats vond tussen vertegenwoordigers van de congregatie en een vertegenwoordiger van de directie van Tante Louise bleek dat de samenwerking op de zorgafdeling naar wens verloopt.

Algemeen bestuur

 Voorbereidingen Algemeen Kapittel 2017
Vooruitlopend op de nieuwe situatie die in Nederland gaat ontstaan na het algemeen kapittel van 2017 zien we de noodzaak om bij het bestuur van de in Nederland verblijvende broeders ook niet leden van de congregatie te betrekken. Gezien de goede ervaringen van andere congregaties hebben wij contact opgenomen met het adviesbureau van Rieken&Oomen. Dit bureau zal ons assisteren bij de werving en de selectie van de juiste assistent(e) voor onze situatie. Deze assistent zal in eerste instantie het bestuur helpen in de voorbereiding op het algemeen kapittel en om zicht te krijgen op de nieuwe bestuurlijke situatie in Nederland. Voor deze assistent(e) is een profiel opgesteld aan de hand waarvan de werving zal plaats vinden. De kans is niet uitgesloten dat zij/hij na deze adviserende fase ook een uitvoerende taak krijgt.

In het overleg met de KNR over de juridische consequenties van de zetelverplaatsing bleek dat er meerdere instituten voornemens zijn om hun zetel te verplaatsen of om het vermogen van buitenlandse provincies in Nederland onder te brengen. De KNR zal dit vraagstuk op KNR niveau uit zoeken zowel juridisch, fiscaal als kerkrechtelijk. Dit kan wel betekenen dat meer tijd nodig is, omdat ook aan de KAR en de FKR het uiteindelijke advies rondom zetelverplaatsing moet worden voorgelegd.

Website www.abcfh.nl 
Door hackers is het gebruik van onze website ernstig belemmerd. De heropbouw en beveiliging kan enkele weken tijd vragen.