Tijdens een plechtige viering in de volle parochiekerk van Singkawang, werden de kloosterjubilea van de broeders Boudewijn (70), Gustaaf (60) en Gabriël Acang (25) herdacht. Maar de aandacht ging vooral uit naar de broeders Theofanus en Maximilianus die in de handen van de algemene overste, en in aanwezigheid van hun familieleden hun eeuwige geloften aflegden. De broeders Mikael en Bonifasius spraken voor de eerste keer hun geloften uit en broeder Acang bekrachtigde zijn geloften door deze opnieuw plechtig uit te spreken. Pastor William Chang, OFM Cap ging namens de bisschop Mgr. Bumbun voor in deze sfeervolle eucharistieviering.

Broeder Theofanus Kandidus Lajim werd in1981 geboren als de jongste in een gezin van vijf kinderen in Toba op West-Kalimantan. Op de landbouwschool in Sekadau kwam hij in contact met de broeders en in 2001 begon hij zijn vorming als broeder te Pati op Midden-java. Na zijn basisopleiding als religieus studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit Sanata Dharma te Jogjakarta en is nu werkzaam als directeur van het internaat St. Josef in Kuala Dua / Sanggau op West-Kalimantan.

Broeder Maximilinus Tarsisius Jemaru werd in 1978 geboren als tiende telg in een gezin van elf kinderen in Lembor op West-Manggarai op het eiland Flores. Na zijn opleiding op een MTS werkte hij enkele jaren in Jakarta maar voelde zich beter tot zijn recht komen bij de broeders van Huijbergen en begon in 2000 te Pati zijn opleiding als broeder. In 2006 startte hij een succesvolle studie civiele techniek aan de universiteit Atmajaya te Jogjakarta. Momenteel heeft hij het toezicht over het onderhoud van de scholen, internaten en kloosters van de broeders in Indonesië.