Op vrijdag 11 maart waren alle zes leden van de provincie (Bertrand, Grignion, Mateus, Gummarus, Mauricio en Lambertus) aanwezig in de met air-condition gekoelde onderwijzerskamer van de school. De plechtige opening was al gedaan met een eucharistieviering door de huidige bisschop van Caceres Mgr. Vilar SDB, zodat nu een kort welkomstwoordje van broeder Mauricio als voorzitter kon volstaan.

Terugkijkend op de afgelopen zes jaar werd het overlijden van broeder Martin Simons in 2008 herdacht en werd ook even stil gestaan bij de viering van het 50-jarig jubileum van de congregatie in Brazilië. Enkele broeders hadden ook serieuze problemen met hun gezindheid, maar alhoewel de gemiddelde leeftijd ligt op 78 kan iedereen zich, soms met enig hulp van anderen, nog redelijk goed behelpen.

Natuurlijk kregen ook de projecten de nodige aandacht. Voor de school Instituto Santa Maria (ISM) werd in 2008 een contract afgesloten met de stichting L’Hermitage van de Maristen waarin zij het management van de school voor hun rekening namen. De resultaten van hun beleid zijn positief en werden op donderdag 17 maart uitgebreid besproken in een speciale bijeenkomst met de President Directeur van de stichting Ir Manoel Alves.

Ontwikkelingen in de financiën en het leerlingenbestand van de basisschoolafdeling van de kinderopvang onder het bestuur van de CNEC, maken het noodzakelijk deze afdeling te sluiten. In een vergadering op 10 maart met twee leden van het schoolbestuur uit Quiaba werd het verloop van dit proces en de bijdrage van de congregatie daaraan, in een goede sfeer openhartig besproken.

Ook het hospitaal O Bom Samaritano ontwikkeld zich verder. Om een beroep te kunnen blijven doen op steun uit het ziekenfonds moet het oudste gedeelte gerenoveerd worden. Hierdoor zal het aantal bedden teruggebracht moeten worden van 26 naar 13 bedden. Dank zij de vele vormen van steun uit de samenleving is de financiële positie op dit moment gunstiger dan ooit.

De APAE investeerde de laatste twee jaar in de bouw van 10 studentenhuizen met de bedoeling uit het verhuur nieuwe inkomsten te genereren. Dit is nodig want ondanks de hulp van buiten: een nieuwe bus van de staat Mato Grosso, een overeenkomst met de staat Mato Grosso en de gemeente Caceres voor salariëring van gespecialiseerde krachten, speciale steun van broeder Boudewijn en de actie in Oud-Vossemeer die een bedrag van € 12.495,00 opleverde, is de financiële situatie nog niet stabiel te noemen.

De stichting Maria e José die een tiental huisjes voor alleenstaande bejaarden beheert ervaart een matige bezetting van de huisjes. Een belangrijke vraag is hoe gehandeld moet gaan worden als de bewoners hulpbehoevend gaan worden.

Na wat strubbelingen in de afgelopen jaren verloopt de digitale boekhouding dank zij de begeleidende aandacht van broeder Eduard steeds vlotter. Het is nu gemakkelijk om de uitgaven van bepaalde posten gedetailleerd bij elkaar te zetten. Men wil uitzien of er in Caceres zelf een goede accountant te vinden is ter vervanging van de assistentie die tot nu toe vanuit Quiaba gegeven werd. In de begroting voor het jaar 2011 zal een nieuwe auto worden opgenomen en enkele andere posten zullen verder worden aangepast.

Aan het eind van de drie dagen durende bijeenkomst werden enkele standpunten geformuleerd die op het algemeen kapitel in september 2011 ingebracht zullen worden. Samen met de communiteit van Caceres zien we terug op een geslaagd kapittel waaraan door allen, met begrip voor elkaars eigenheden, werd deelgenomen in een oprechte broederlijke sfeer.