Broeder Adri Brooijmans maakte plaats voor Monica Versluis. Als projectleidster zal ze samen met 53 andere vrijwilligers en vrijwilligsters de Stoof warm blijven houden.

October 1985 vestigde Adri Brooijmans zich in Oudenbosch waar hij met hart en ziel zijn energie en inventiviteit met vele anderen vorm kon geven in de Stoofgemeenschap. Het uitgangspunt: “Waardering voor het eenvoudige, respect voor het gewone, genieten van simpele zaken in het dagelijkse leven…” werd jarenlang tastbaar in ’t Stoofje, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met aandacht voor elkaar. Geïnspireerd door Franciscaanse eenvoud kunnen hier mensen tot zichzelf komen en tegelijk elkaar meer nabij zijn.

Ongetwijfeld zullen de activiteiten van ’t Stoofje, dat na 37 jaar een niet weg te denken plaats heeft gekregen in het hart van Oudenbosch, door blijven gaan. Het klassieke model van christelijk religieus leven waarin spiritualiteit onvervreemdbaar verbonden is met sociale betrokkenheid heeft hier een herkenbare vorm gekregen.

Voor al het goede dat in de voorbije jaren mocht gebeuren, voor het enthousiasme van de vrijwilligers, voor de nieuw impulsen waar Adri met zijn terugtreden ruimte aan geeft, voor het wonder van oprechte menselijke aandacht, voor dit alles hing de vlag uit in de Stoofstraat, en terecht.