“De dag die wij vandaag vieren moeten we ons eigenlijk allemaal blijven herinneren, water is essentieel voor heel het leven van alle levende wezens die er op deze aarde zijn. Wij hebben  allemaal dringend water nodig en we vieren daarom deze dag als een uiting van dankbaarheid aan de Schepper” zei Br. John de Deo MTB in zijn toespraak als vertegenwoordiger van het uitvoerend comité.

De herdenking van de Wereldwaterdag met als thema: “Een lofprijzing van Zuster Water en Moeder Aarde volgens lokale inzichten en belangen”, werd georganiseerd door de commissie voor Rechtvaardigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping van de MTB-broeders in Indonesië in Kualadua / Kembayan, waarbij de lokale leiders van de Kabupaten Sanggau  en het Kecamatan Sekayam waren uitgenodigd, met pastoor Severyanus Ferry van de diocesane Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede als spreker.


De Dag van het Water is een goed moment om lokale leiders en dorpshoofden van het district Sekayam en van afwateringsgebied van de Sekayam uit te nodigen. Want in de afgelopen drie jaar is het voor de mensen langs de Sekayam niet langer mogelijk het water te gebruiken om te koken en te drinken, ook voor een bad is het zeer gevaarlijk voor de gezondheid van de huid.


“Sinds drie jaar hebben de kinderen die in de Sekayam baden last van huidziekten zoals schurft en jeuk – korsten”, aldus Br. Theofanus MTB als adviseur van het internaat in Kualadua. Pastoor
Severyanus Ferry, voorzitter van de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede in het bisdom Sanggau beschreef de toestand van het milieu en de impact ervan op het leven van mensen in Sanggau Kapuas. Momenteel is de Sekayam rivier ook in Sanggau niet bruikbaar meer voor drinkwater, en baden. Dit wordt veroorzaakt door chemisch afval zoals pesticiden, herbiciden en kunstmest uit oliepalmplantages waar de mijnafval van zowel legale als illegale mijnbouw langs de Sekayam rivier naar Sanggau, nog bij komt.


“Momenteel (2010) zijn in de Kabupaten Sanggau 40 oliepalmbedrijven actief met rechten op een totale oppervlakte van 99.818 ha. De totale oppervlakte met rechten voor plantages, gebruik en reserves bedraagt 517.175 hectare. Van deze liepalmbedrijven zijn er 5 actief in het Kecamatan Kembayan: PTPN XIII , PT.Mitra Austral Sejahtera, PT.Kebun Ganda Prima, PT. Semai Lestari, en PT. Borneo Ketapang Permai. In het Kecamatan Kembayan bedraagt de oppervlakte met rechten voor plantages, en reserves 81.000 ha en 36.742 ha met gebruiksrecht.
Naast oliepalmbedrijven, zijn er 81 mijnbouwbedrijven actief in de Kabupaten Sanggau, waaronder 21 productie-licenties en 60 opsporingsvergunningen met een oppervlakte van 685.258 ha, onder deze bedrijven zijn er 3 bedrijven die in het Kecamatan Kembayan een opsporingsvergunning op zak hebben voor 76.568 ha. “De vraag voor ons is nu, wie vaart hier wel bij?”, aldus de vraag van pastoor Ferry aan de leiders van de lokale gemeenschappen.

De heer Hasim Edmundus, gezaghebbend in het Kecamatan Kembayan roept iedereen op om samen zorgvuldig om te gaan met het milieu, en steeds preventieve maatregelen te nemen, zodat de rechten van de gemeenschappen gerespecteeerd worden door de palmolie- en de mijnbouwbedrijven. Ook het dorpshoofd van Sebungkuh verklaarde dat samen met de lokale gemeenschappen begonnen moet worden om aandacht te geven aan het probleem van het water in de rivier Sekayam dat van wezenlijk belang voor ons leven is. Als dank werd de Wereld-water-dag afgesloten met een Eucharistieviering onder leiding van Pastoor Severyanus Ferry, met assistentie van pater Felix Triono OFMCap, en pastoor John Wahyudi OFMCap.

Bij de aanvang van de eucharistie brachten de leerlingen van het jongens internaat van Kualadua  een voordracht die de aanwezigen deed reflecteren op het belang van water voor het menselijk leven. “O gij, zonen van het land onzer vaderen, bedenk dat je strijden moet voor de toekomst die je wordt toevertrouwd door de voorvaders, neem de maan die hangt boven het meer van het leven en draag er zorg voor dat deze niet meer in met bloed besmeurde mensenhanden valt,” aldus een van de verzen die het publiek die avond schokten.


De stekende hitte van de brandende zon leek die avond te verdwijnen bij het optreden van leerlingen van het jongensinternaat die met bewegingen en dans onder begeleiding van traditionele muziekinstrumenten aller bewondering opriepen. In zijn slotwoord riep pastoor Ferry alle aanwezigen op om de opdracht van onze voorouders te blijven herinneren en het milieu te beschermen in  volle verantwoordelijkheid. “We zijn nu als de verloren zoon in het evangelie, we hebben de rijkdom van onze voorouders (de natuur) verspild en verbrast met losbandigheid, nu moeten we ons bekeren en terug keren naar het pad dat leven geeft, weg van het pad dat leidt tot de dood” besloot hij. ( Br.Kris Tampajara , MTB)