“Zeg ons waarom je hier bent?” Al vele jaren wordt deze vraag gesteld aan degene die zich met geloften wil binden aan God in onze congregatie. De kern van het antwoord is “Ik wil mezelf dienstbaar maken aan het werk van God”. Deze vraag werd op 15 augustus 2015 weer gesteld en beantwoord door broeder Marselus Soverderi in Indonesië te Pontianak maar zeventig jaar geleden sprak broeder Salvator Mekke dezelfde bereidheid uit evenals broeder Piet Klaassen vijftig jaar geleden en broeder Dismas Sarjono vijfentwintig jaar geleden.IMG_3847

IMG_2359

Broeder Marsellus Soverderi

Broeder Marselus werd in 1982 geboren in Rangat, een dorp in het westelijk deel van het eiland Flores als de jongste zoon in een gezin met zes kinderen. Na zijn middelbare school (SMA) gevolgd te hebben in Ruteng maakte hij kennis met de broeders van Huijbergen, in Indonesië bekend als MTB, en werd als postulant aangenomen in 2004. Na zijn opleiding als broeder studeerde hij economie aan de Hogeschool Widya Dharma in Pontianak en beëindigde die succesvol in 2014. Na een jaar werkzaam geweest te zijn als econoom van de scholenstichting “Sukma” in Putussibau werd hij onlangs benoemd als uitvoerend econoom van de scholenstichting YPSB in Pontianak. Als motto koos hij uit psalm 23 “De Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken”.
2015 Salvator4
Broeder Salvator Mekke, geboren te Dongen in 1925, begon zijn kennismaking met de congregatie in 1944 te Ossendrecht waar vanwege de oorlog het noviciaat gevestigd was. In Amsterdam, Amstelveen en Breda was hij werkzaam in het basisonderwijs, na enkele jaren leraarschap aan de toenmalige Clemens-ULO in Hulst was hij als leraar Frans bijna dertig jaar (1962-1990) nauw betrokken bij het Mgr. Franckencollege te Oosterhout, waarvan zes jaar als conrector van het Dongemond-College in Raamsdonkveer.  Deskundig en integer was hij niet alleen maar leraar maar ook raadsman en een rolmodel voor zijn leerlingen. Na zijn arbeidzaam leven op school droeg hij meerdere jaren de verantwoordelijkheid als overste voor de communiteit in Oosterhout. Met zijn nauwgezette vertalingen stelt hij zijn kennis van de Franse taal in dienst van anderen o.a. met het vertalen van oude documenten uit het Wilhelmietenarchief in Huijbergen.
Piet Klaassen 2015

Ook broeder Piet Klaassen is geboren in (Klein) Dongen nl. in 1947. Met uitzondering van één praktijkjaar als banketbakker in Breda heeft broeder Piet steeds in Huijbergen gewoond waar hij tien jaar werkzaam was als groepsleider op het Basisschool internaat en gedurende eenzelfde periode als medewerker was verbonden aan de Volksabdij te Ossendrecht. Met zijn culinaire talenten geeft hij nog steeds een feestelijke bijdrage aan verjaardagen en jubilea, maar daarnaast is hij bereid om te helpen waar het nodig mocht zijn. De vluchtelingen die indertijd op Sint Marie ondergebracht waren hebben een speciale plaats in zijn hart verworven en nog steeds heeft hij contacten met enkelen van hen.

Broeder Dismas Sarjono groeide op in de omgeving van Jogjakarta in Midden Java waar hij in 1962 werd geboren. Hij voltooide zijn onderwijzers opleiding en was enkele jaren werkzaam als onderwijzer op het eiland Bangka. Maar op 25-jarige leeftijd nam hij contact op met de broeders en begon zijn opleiding in Pati. Na het voltooien van zijn noviciaat in Jogjakarta legde hij in 1990 zijn geloften af. Hij volgde een voortgezette opleiding als godsdienstleraar, was enkele jaren begeleider van de kandidaten en postulanten in Pati maar was ook bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen van de favoriete Basisschool Melati in Pontianak. Herhaaldelijk sprak hij zijn dank uit voor de steun die hij in de afgelopen periode van medebroeders en  collega’s had ontvangen.