Algemeen kapittel 2011

Na de opening met een plechtige Vesperdienst op zondag 11 september, waarin Mgr. Van den Hende ons voorging en een woord van bezinning en bemoediging sprak, is van 12 tot 17 september in Huijbergen het algemeen kapittel gehouden. Veertien vertegenwoordigers van de...

Provinciaal Kapittel in Brazilië

Op vrijdag 11 maart waren alle zes leden van de provincie (Bertrand, Grignion, Mateus, Gummarus, Mauricio en Lambertus) aanwezig in de met air-condition gekoelde onderwijzerskamer van de school. De plechtige opening was al gedaan met een eucharistieviering door de...