Interkerkelijke ontmoeting rond “The Letter”

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

  The Letter Tien jaar na het verschijnen van de Pauselijke brief "Laudato Si" worden enkele mensen uitgenodigd naar Rome te komen om hun zorgen en ervaringen te delen en […]

Vesperviering “Zon”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

DE  ZON Gezegend ben je, broeder zon,je brengt ons steeds een nieuwe dag.Jij meesterschilder van het licht,je straalt met innerlijke kracht,vervult ons met ontzag. Gezegend ben je, zuster maan,wij zien […]

Loslaten in vertrouwen

Loslaten in vertrouwen donderdag 13 juli  t/m  zondag 16 juli 1923 Deelname aan deze bezinningsdagen staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor, of geraakt is door de spiritualiteit van […]

Maria ten Hemelopneming

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Professie jubilea  Het merendeel van de broeders beloofde op 15 augustus, feest van Maria ten Hemelopneming, hun leven te richten op de boodschap van Jezus en wel volgens de richtlijnen […]

Vesperviering “Lucht”

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

L U C H TLucht roept associaties op van iets dat ons te boven gaat, maar ook van de adem die ons, meestal onzichtbaar in en uit gaat.De drijvende wolken […]

Wereldgebedsdag zorg voor de schepping

OVERAL

Zorg voor de schepping De instelling van deze dag heeft te maken met de publicatie van de Encycliek "Laudato si" van Paus Franciscus in juni 2015. Het voornemen om de […]

Stille retraite

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

Stille retraite   Over deze stille Franciscaanse retraites met persoonlijke begeleiding vind je meer informatie bij de Franciscaanse beweging

Vuur

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Het vuur van vrede en levenskracht doorgevenHet vuur waar Franciscus over spreekt verlicht de nacht; is mooi en vrolijk, stoer en sterk.Maar de duizenden hectares bos die in vlammen zijn […]

Luisterend op weg

Gebedsviering "Luisterend op weg"   In de geest verbonden met de oecumenische viering van Taizé in Rome waar de bisschoppen een volgende stap zetten in het synodale proces, zal op […]

Zuster Water

Kapel Sint Marie Boomstraat, Huijbergen, N. Brabant, Nederland

Zuster water   In de beleving van Franciscus is zuster water heel nuttig,nederig, kostbaar en kuis. Ze kan, verharden tot ijs,maar drijft ook mee als een wolk op de wind,zonder […]

Advent Bezinningszondag: “Ontmoeten”

Broederhuis Sint Marie Boomstraat 7, Huijbergen, Nederland

  Ontmoeten  -  Ontmoeten  Van ontmoeting is sprake wanneer twee (of meer) mensen elkaar bewust opzoeken, maar een ontmoeting kan ook onbedoeld plaatsvinden. En daardoor zeer verrassend zijn, ten goede […]